این مجموعه علاوه برای تلاش برای ارائه خدمات و محصولات مورد نیاز مشتریانش به نیاز گروه کارمندان و رضایت آنها نیز آگاه است.