اسکلت فلزی و سوله از طراحی تا تولید

اجرای سقف Metal Deck

عرشه‌های فولادی

تیرچه فلزی بهینه شده یا یتن در جان و بدون بتن در جان (کامپوزیت)

تیرچه پاشنه بتن با بتن پر مقاومت