اعضای انواع تیرچه‌های فلزی شامل میلگرد، ورق و نبشی یا سپری است که در بازار به صورت‌های گوناگون فروخته می‌شوند.
بطور کلی میلگردهای موجود در بازار را می‌توان به چند دسته به شرح زیر تقسیم نمود:
الف) میلگردهای دسته دوم:
این نوع میلگردها قبلا در جای دیگری بکار گرفته شده‌اند و سپس مجددا مونتاژ شده و برای فروش به بازار عرضه می‌شود. مسلما از این نوع میلگردها نباید در اعضای سازه‌ای استفاده نمود. این میلگردها را می‌توان از ظاهر ناصاف و زنگ زده آنها براحتی شناسایی نمود.
ب) میلگردهای ذوبی:
این نوع میلگردها از ذوب نمودن آهن قراضه و قطعات مستعمل بدست می‌آید. استفاده از این نوع میلگردها در اعضای سازه‌ای و تولید تیرچه بدلیل نداشتن مشخصات فنی مناسب و عدم جوش پذیری کافی می‌تواند کاملا خطرآفرین باشد و از آنجا که پس از گیرش بتن سقف به نظر سالم و ایستا می‌آید اما حتی بدون احتساب نیروی زلزله، در بارگذاری بلند مدت و یا هنگام بار ضربه‌ای شدید این سقف‌ها ابتدا خیز برداشته، از هم گسسته می‌شوند و حتی امکان ریزش کامل نیز وجود خواهد داشت.
ج) میلگردهای وارداتی یا تولیدات نامرغوب داخلی:
این نوع میلگردها هیچگونه شناسنامه فنی ندارند و هیچگونه نظارتی بر کیفیت آنها نمی‌شود و تنها بدلیل اینکه ارزانتر هستند مورد استفاده فراوان قرار می‌گیرند.
د) میلگردهای تولید کارخانجات معتبر داخلی
بدون شک مرغوب‌ترین میلگردها میلگردهای شناسنامه‌دار ساخت کارخانجات معتبر مانند ذوب آهن اصفهان و یا کارخانه اصلی قزوین می‌باشند توصیه مؤکد آنست که تنها از این نوع میلگردها در ساخت تیرچه‌ها استفاده شود. نکته مهم آنست که استفاده از میلگردهای A III بدلیل جوش‌پذیری کم در ساخت تیرچه‌های فلزی ممنوع است فقط استفاده از میلگردهای AI و A II در ساخت تیرچه‌ها مجاز است.

ورق و نبشی:
آنچه در استفاده از ورق و خصوصا نبشی مهم است نوع جنس فولاد مصرفی است. بنابراین چنانچه جنس نبشی مطابق با آئین‌نامه و نشریه 151 باشد خواه از نوع فابریک باشد و خواه از جنس ورق با خم سرد می‌توان از آن استفاده نمود.
توضیح اینکه تنها نبشی فابریک موجود در کشور که دارای مشخصات مورد نیاز برای استفاده در ساخت تیرچه‌های فلزی باشد، نبشی تولید فولاد مبارکه اصفهان است اما بدلیل تولید کم این نبشی‌ها، در اکثر شهرهای کشور موجود نیست و یا قیمتی بسیار بالاتر از انواع ورق و نبشی موجود در بازار دارد.
بنابراین توصیه می‌شود از ورق فولاد مبارکه اصفهان و خم سرد جهت استفاده در نبشی فوقانی استفاده شود که در اینصورت طراح می‌تواند به دلخواه خود ابعاد و ضخامت نبشی را تغییر دهد مثلا می‌تواند نبشی با عرض بال 5/3 سانتیمتر درنظر بگیرد.
دانستن این نکته نیز ضروری است که آنچه هم اکنون در اکثر پروفیل فروشی‌ها در اکثر نقاط کشور بعنوان نبشی 3 و 4 فابریک فروخته می‌شود ساخت کارگاه‌هایی در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد و … است که از فولاد حاصل از ذوب آهن قراضه بدست می‌آید و به هیچ عنوان نباید در اعضای سازه‌ای مانند تیرچه‌ها استفاده شود. شناسایی این نوع نبشی‌ها از نبشی فولاد مبارکه تنها از طریق آزمایش امکان‌پذیر است.
گاهی نیز نبشی‌های مرغوب دیگری در بازار یافت می‌شود (مانند نبشی ساخت کارخانه پروفیل ساوه) اما وزن این نبشی‌ها سبک است و از آنجا که محاسبات تیرچه‌ها (در صورت فرض بر استفاده از نبشی فابریک) عموما بر اساس جداول اشتال (Stahlbau) صورت می‌پذیرد لذا استفاده از این نبشی‌ها موجب ضعیف شدن بال فوقانی تیرچه‌ها می‌گردد.