نرم‌افزار محاسبه

محاسبه تيرچه‌هاي فلزی بسيار طولاني و وقت‌گير است. بنابراين محاسبات در عمل جز از طريق نرم‌افزار امكان پذير نيست و از آنجا که اکثر توليدكنندگان توان محاسبات تيرچه‌ها را ندارند بنابر احتياط تيرچه‌ها را بسيار قوي‌تر از آنچه مورد نياز است مي‌سازند و هزينه ضعف فني خود را از جيب مشتريان پرداخت مي‌نمايند. متأسفانه از این موضوع بدتر که فقط ضرر مالی در پی دارد، تولیدکنندگان سودجوئی هستند که برای جذب مشتری از طریق هزینه، اقدام به سبک‌سازی بیش از اندازه و خارج از آئین‌نامه و ضوابط تیرچه فلزی می‌کنند که منجر به ایجاد خطراتی غیرقابل جبران برای سازه می‌گردد.

شرکت مهندسی آژمان با طراحی و ثبت نرم‌افزار محاسبات تیرچه‌های فلزی گامی بلند در جهت بهینه‌سازی اقتصادی و کیفی تیرچه‌های فلزی برداشته است. نرم‌افزار طراحی آژمان قابلیت محاسبه بهینه اجزاء تیرچه فلزی در حالت بتن خور و یا به صورت کامپوزیت، در انواع بارگذاری سقف‌ها را دارا است.