به سایت آژمان خوش آمدید

09121301921

Awesome Image

پروژه ونک

پروژه سازه فلزی ونک سازه فلزی جوشی آژمانبا ورق ST52طهران، ونک

Continue Reading
Awesome Image

پروژه مهندس کاوه و بدر

پروژه مهندس کاوه و بدر تیرچه فولادی آژمانفوم کندسوز آژمانمجموع متراژ زمین 2500 مترمربعتاور 10 تنزیربنای کل 20.000 مترمربع مالک...

Continue Reading
Awesome Image

پروژه سوله اداری-صنعتی

پروژه سوله اداری-صنعتی سازه فلزی آژمان3200 مترمربعدهانه 25 مترپروژه جناب مهندس شهیدی  

Continue Reading
Awesome Image

پروژه نگین ماهان

پروژه نگین ماهان تیرچه فولادی آژمانفوم کندسوز آژمانگروه ساختمانی الناپروژه آقای مهندس فتحیمجتمع 43 واحدی، 12000 متر زیربنا، 12...

Continue Reading
Awesome Image

پروژه طالقانی

پروژه طالقانی سازه فلزی جوشی آژمان کرج، حدفاصل میدان آزادگان و چهارراه طالقانی    

Continue Reading
Awesome Image

پروژه نیاوران

پروژه نیاوران سازه فلزی 500 تنی پیچ و مهره BFPدو جهت گیردارارتفاع کل 50 متر در سه فازکارفرما: جناب...

Continue Reading
Awesome Image

پروژه مارال چرم

پروژه مارال چرم تیرچه فولادی با قالب غیرماندگار آژمان پروژه بزرگ شرکت وزین مارال چرم بارگذاری ویژه سقف جهت...

Continue Reading
Awesome Image

پروژه کارگر

پروژه کارگر سازه فلزی 800 تنی پیچ و مهره ای BFPدو جهت گیرداراجرا به صورت تاپ دانارتفاع شمع زیرین 14...

Continue Reading
Awesome Image

پروژه وزین مبنا 11

پروژه وزین مبنا 11 76000 مترمربع پوشش سقف و با پوشش سه تاور، تیرچه و فوم آژمان با کنترل...

Continue Reading
Awesome Image

پروژه گروه ساختمانی طالبیان

پروژه گروه ساختمانی طالبیان سازه فلزی 1000 تنیبا اتّصالات پیچ و مهره ای درختی اسپلایسی دو جهت گیردار طرّاحی و اجرا...

Continue Reading
  • 1
  • 2

مجموعه صنعتی آژمان

سازنده سازه‌های سنگین فلزی، تیرچه‌های پرمقاومت فولادی و فوم کندسوز

09121301921