به سایت آژمان خوش آمدید

09121301921

Awesome Image

پروژه ونک

پروژه سازه فلزی ونک سازه فلزی جوشی آژمانبا ورق ST52طهران، ونک

Continue Reading
Awesome Image

پروژه سوله اداری-صنعتی

پروژه سوله اداری-صنعتی سازه فلزی آژمان3200 مترمربعدهانه 25 مترپروژه جناب مهندس شهیدی  

Continue Reading
Awesome Image

پروژه طالقانی

پروژه طالقانی سازه فلزی جوشی آژمان کرج، حدفاصل میدان آزادگان و چهارراه طالقانی    

Continue Reading
Awesome Image

پروژه نیاوران

پروژه نیاوران سازه فلزی 500 تنی پیچ و مهره BFPدو جهت گیردارارتفاع کل 50 متر در سه فازکارفرما: جناب...

Continue Reading
Awesome Image

پروژه کارگر

پروژه کارگر سازه فلزی 800 تنی پیچ و مهره ای BFPدو جهت گیرداراجرا به صورت تاپ دانارتفاع شمع زیرین 14...

Continue Reading
Awesome Image

پروژه گروه ساختمانی طالبیان

پروژه گروه ساختمانی طالبیان سازه فلزی 1000 تنیبا اتّصالات پیچ و مهره ای درختی اسپلایسی دو جهت گیردار طرّاحی و اجرا...

Continue Reading

مجموعه صنعتی آژمان

سازنده سازه‌های سنگین فلزی، تیرچه‌های پرمقاومت فولادی و فوم کندسوز

09121301921